fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), szanując Państwa prawo do prywatności, poniżej przedstawiamy informację związaną z przetwarzaniem przez Zakład Farmaceutyczny „AMARA” Sp. z o.o. (dalsze dane poniżej), udostępnionych przez Państwa, za pośrednictwem naszej strony internetowej, danych osobowych, w tym w związku z wykorzystaniem plików cookies, wypełnieniem formularza kontaktowego, zamówieniem newsletteru lub innego przekazania Państwa danych kontaktowych naszym przedstawicielom.

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. , Stacyjna 5 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000018255, NIP: 6792681839, REGON: 350661354, telefon: +48 12 657 40 40, e-mail: amara@amara.pl

2. Rodzaj danych osobowych, które będą przetwarzane:

 1. imię i nazwisko, dane adresowe, w tym adres e-mail – w przypadku podania w formularzu, wiadomości e-mail lub przy zakładaniu konta użytkownika,
 2. adres IP – przy każdym wejściu na stronę internetową www.amara.pl w przypadku akceptacji przyjmowania przez użytkownika plików cookies,
 3. dane o zatrudnieniu, numer uprawnień do wykonywania zawodu, firma (nazwa), adres wykonywanej działalności – w przypadku założenia konta użytkownika w charakterze farmaceuty, lekarza lub osoby uprawnionej do reprezentacji apteki lub hurtowni farmaceutycznej,
 4. adres dostawy, dane karty kredytowej, rachunku bankowego – w przypadku założenia konta użytkownika w charakterze osoby uprawnionej do reprezentacji apteki lub hurtowni farmaceutycznej,

3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. w ramach plików cookies – dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych; utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu; prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności; zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.
 2. na podstawie twojej zgody (jeżeli została udzielona) – utrzymywania kontaktów handlowych, przedstawiania ofert, przesyłania treści marketingowych (marketing bezpośredni);
 3. dane klientów i kontrahentów – podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO), wykonania zawartych umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia prawnych obowiązków administratora, w tym w szczególności podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w każdym przypadku – realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, wyłącznie jeżeli okaże się to niezbędne do ochrony praw lub dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO);

4. Dane osobowe będą przekazywane, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych wyżej celów przetwarzania, pracownikom i współpracownikom Administratora, jak również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne i doradcze, w tym prawne i księgowe. Przekazanie danych nastąpi na podstawie umowy zobowiązującej do zachowania tajemnicy lub/i umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zobowiązującej do przetwarzania danych z zachowaniem wymagań RODO oraz Administratora. Dane będą przekazywane także organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. pliki cookies – 3 lat od ich pozyskania;
  2. dane uzyskane na podstawie zgody – do czasu jej odwołania lub zakończenia stosunku prawnego, na podstawie którego została ona udzielona;
  3. dane klientów i kontrahentów – przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, jednak nie krócej niż przez okres wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami prawa podatkowego.

7. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Zgodnie z RODO Przysługuje Państwu praw do: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia (sprostowania) swoich danych, żądania usunięcia danych, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych, wniesienie sprzeciwu lub żądanie usunięcia danych utrudni lub uniemożliwi realizację wskazanego wyżej celu przetwarzania.

10. Administrator nie profiluje danych osobowych oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.Zgoda na przekazywanie informacji handlowych
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, oświadczenie obejmuje zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.) oraz art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. z 2019 r., poz. 2460).